Projekt „Wyjdź z domu – działaj”

Projekt „Wyjdź z domu – działaj”

  Fundacja „Wyjdź z Domu” zaprasza osoby niepracujące (bierne zawodowo i bezrobotne) z terenu powiatu gorlickiego do uczestnictwa w projekcie pn. „Wyjdź z domu – działaj”. Projekt ten skierowany jest do 28 niepracujących osób (biernych zawodowo i...
Projekt Aktywnie ku zatrudnieniu

Projekt Aktywnie ku zatrudnieniu

        Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt: Aktywnie ku zatrudnieniu   Projekt jest realizowany przez firmę PROJECT HUB  w partnerstwie z Fundacją Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” w okresie...
Rozeznanie Rynku nr 1-RR-9.1.2-2018

Rozeznanie Rynku nr 1-RR-9.1.2-2018

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. „Wyjdź z domu – bądź aktywny” o nr RPMP.09.01.02-12-0140/16, realizowanego w ramach działania 9.1. poddziałania 9.1.2. Aktywna Integracja...
Projekt „Aktywnie ku zatrudnieniu”

Projekt „Aktywnie ku zatrudnieniu”

Aktywnie ku zatrudnieniu Nr projektu RPMP.09.01.02-12-0267/17 Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” w okresie 01.10.2017 – 31.12.2018 Celem projektu jest dokonanie postępu w procesie...