fe_pr_poziom-kolor-01

    Fundacja „Wyjdź z Domu” zaprasza osoby z niepełnosprawnościami z terenu powiatu gorlickiego i nowosądeckiego (bez miasta Nowy Sącz) do uczestnictwa w projekcie pn. „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”. Projekt ten skierowany jest wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami w wieku 30+ i więcej, które są: osobami bezrobotnymi, w tym długotrwale bezrobotnymi osobami biernymi zawodowo…

© 2014 Fundacja "Wyjdź Z Domu"
Zobacz nas na FB:       

Pin It on Pinterest