Rozeznanie Rynku nr 1-RR-9.1.2-2018

Rozeznanie Rynku nr 1-RR-9.1.2-2018

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. „Wyjdź z domu – bądź aktywny” o nr RPMP.09.01.02-12-0140/16, realizowanego w ramach działania 9.1. poddziałania 9.1.2. Aktywna Integracja...

Pin It on Pinterest