Zapraszamy Ciebie do udziału w bezpłatnych szkoleniach, w stażach zawodowych oraz w wyjeździe szkoleniowym!!! Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne oraz osoby z niepełnosprawnościami. Zarówno kobiety jak i mężczyzn. Działania które prowadzimy ukierunkowane są na pomoc osobom, które chcą zmienić swoją sytuację życiową i podjąć pracę oraz uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe. Do udziału w…

Toruń2017

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ w dniach 03 – 06 maja 2018 r.   Fundacja „Wyjdź z Domu” zaprasza serdecznie do uczestnictwa w wycieczce pt.: „Na 100 rocznicę odzyskania niepodległości, zobaczmy miejsce narodzin Polski”. Autokar oraz program wycieczki i miejsca noclegowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.   Program…

SZKOLENIA Z ZAKRESU NIESIENIA POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Dla kogo: Członkowie rodzin i przyjaciele osób z niepełnosprawnościami, pracownicy administracji publicznej, wolontariusze organizacji pozarządowych, pracownicy domów pomocy społecznej, szpitali, warsztatów terapii zajęciowej i innych instytucji skierowanych i współpracujących z osobami z niepełnosprawnościami. Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z umiejętnościami potrzebnymi do bezpiecznego i skutecznego niesienia pomocy osobom…

uniaeuropejska

      ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1-ZO-9.1.2-2018 z dnia 27 marca 2018 r. upublicznione dnia 27 marca 2018 r. na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.wyjdzzdomu.com.pl Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. „Wyjdź z domu – bądź aktywny” o nr RPMP.09.01.02-12-0140/16, realizowanego w ramach…

Szkolenia 04

      W dniu 24 marca 2018 r. w Gorlicach odbyło się szkolenie testujące nową ofertę szkoleniową fundacji. Szkolenie odbyło się w dzięki współpracy fundacji z Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach i Kwiatonowickim Stowarzyszeniem Homini. Celem szkolenia było przekazanie wolontariuszom LCW podstawowych informacji w zakresie niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnościami w tym osobom poruszającym…

Damian Bus

W V Charytatywnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z domu” zwyciężyła drużyna Damian Bus.                 Turniej stał na wysokim poziomie sportowym i nie brakowało efektownych zagrań oraz pięknych bramek. Wart podkreślenia jest fakt, że cała rywalizacja toczyła się w atmosferze wzajemnego…

© 2014 Fundacja "Wyjdź Z Domu"
Zobacz nas na FB:       

Pin It on Pinterest

Udostępnij