KONRAD MAŁARZEWSKI

Konrad Małarzewski, to 41 letni mieszkaniec Szalowej w powiecie gorlickim. Mgr. geologii którą studiował na AGH w Krakowie, rozpoczął nawet przewód doktorski którego z powodów zdrowotnych nie ukończył. Wspólnie z małżonką walczy o jak najlepsze zdrowie i normalne życie. Jego wielkie problemy zdrowotne są wynikiem raka i krwiaka mózgu, który ukazał swoje destrukcyjne działanie w 2008 r. Konrad zmaga się z prawostronnym niedowładem i padaczką lekoodporną. Ma ogromne kłopoty z mówieniem. Jest w stanie zrobić tylko kilka kroków, więc porusza się głównie na wózku. Wraz z małżonką zbiera środki na rehabilitację na lokomacie, który pomaga w nauce prawidłowego chodzenia oraz na inne specjalistyczne metody rehabilitacji. Niestety koszt takich specjalistycznych zabiegów to kilka tysięcy złotych tygodniowo. Jest to wydatek znacznie przekraczający ich możliwości finansowe.

Bardzo proszą o wsparcie.

Nr rachunku Fundacji to 60 1240 5110 1111 0010 7137 2328

WAŻNE! TYTUŁ PRZELEWU – Darowizna na działalność statutową fundacji – pomoc dla Konrada Małarzewskiego

PATRYCJA STAWARSKA

Patrycja Stawarska ma lat 19. Jest uczennicą ZSZ im.. K. Pułaskiego w Gorlicach, gdzie przygotowuje się do zawodu kucharki. Patrycja od dziecka zmaga się z problemami zdrowotnymi. Jej lewa noga jest o 6 cm krótsza od prawej. Kłopoty z chodzeniem nasilały się. Dziesięć lat temu w szkole Patrycja doznała wylewu do kręgosłupa, który powtórzył się po dwóch latach. Po nim poruszała się jeszcze słabiej. 21 lipca 2016 r. Patrycja doznała wylewu podpajęczynówkowego, który przykuł ją do wózka inwalidzkiego oraz mocno ograniczył samodzielność. Patrycja potrzebuje ciągłej i specjalistycznej rehabilitacji. Potrzebuje także nowoczesnego i aktywnego wózka inwalidzkiego, gdyż ten, który ma bardzo ogranicza jej możliwość podróżowania i wychodzenia z domu. Koszt takiego wózka to około 6.000,00 zł. Wspólnie z rodziną poszukują mieszkania, które było by dostosowane dla osób z niepełno- sprawnościami, lub które łatwo można by dla niej przystosować, tak aby pomimo choroby mogła czuć się swobodniej.

Bardzo proszą o wsparcie.

Nr rachunku Fundacji to 60 1240 5110 1111 0010 7137 2328

WAŻNE! TYTUŁ PRZELEWU – Darowizna na działalność statutową fundacji – pomoc dla Patrycji Stawarskiej