uniaeuropejska

3_loga

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. „Wyjdź z domu – bądź aktywny” o nr RPMP.09.01.02-12-0140/16, realizowanego w ramach działania 9.1. poddziałania 9.1.2. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, prowadzi rozeznanie rynku w celu wyłonienia doradcy zawodowego do przeprowadzenia usług indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień: 28.02.2018 do godziny 14.00

Uwaga.
Informujemy, że najlepszą ofertę na realizację zadań doradcy zawodowego złożyła pani Grażyna Janik.
Załączniki:

1.

Rozeznanie 1-RR-9.1.2.-2018 – doradca zawodowy

2.

Rozeznanie 1-RR-9.1.2.-2018 – doradca zawodowy – załącznik

Napisz komentarz:

*

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

© 2014 Fundacja "Wyjdź Z Domu"
Zobacz nas na FB:       

Pin It on Pinterest

Udostępnij